Lưu ý: Nếu bạn không vào được Game thì phải tắt hoặc gỡ bỏ các Chương trình diệt Virus Avast, Avira, McAfee, 360+, v.v... vì có thể các Chương trình này xóa mất File khởi động Game.

  • Nếu bạn vẫn không vào được Game thì gửi câu hỏi theo chủ đề này, chúng ta sẽ cùng tìm cách khác phục và xử lý.Bản cài đặt không Âm Thanh

TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Client tự động Cài Đặt 0 MB Mudocba
2 Client tự động Cài Đặt 0 MB Mudocba
3 Client tự động Cài Đặt 0 MB Mudocba

Bản cài đặt có Âm Thanh

TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Client tự động Cài Đặt 0 MB Mudocba
2 Client tự động Cài Đặt 0 MB Mudocba
3 Client tự động Cài Đặt 0 MB Mudocba

Phần mềm Hỗ Trợ

TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Trình hỗ trợ cài đặt từ xa Teamviewer 6 MB Teamviewer
2 Trình hỗ trợ Download IDM Full 6.6 MB Mudocba
3 Phần mềm hổ trợ chơi MU, fix lỗi DLL .NET Framework 2.0
(yêu cầu cài đặt)
22.4 MB Microsoft
4 Microsoft Net. FrameWork 3.0
(khuyên dùng)
2.7 MB Microsoft

  • Dưới đây là các phần mềm hỗ trợ từ Microsoft dành cho phiên bản windows 32 bits, windows 64 bits.
Download .NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx.exe (22.4 MB)
Download .NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit: NetFx64.exe (45.2 MB)
Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 32-bit: NetFx20SP2_x86.exe (23.8 MB)
Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit: NetFx20SP2_x64.exe (46.3 MB)